Vgpo de oosthoek

 

De Vereniging voor Gereformeerd Primair Onderwijs De Oosthoek biedt op 12 basisscholen in Oost-Nederland kwalitatief goed en expliciet christelijk basisonderwijs aan 1.800 leerlingen. We hebben ongeveer 250 deskundige en enthousiaste medewerkers. 

Op onze scholen treft u leerkrachten, ouders en leerlingen die geloven in Jezus Christus als hun verlosser. Dat is de kracht van de gemeenschap in en om de school. Identiteit en onderwijskwaliteit versterken elkaar. Wij hechten er aan de leerling te zien in haar of zijn unieke eigenheid om hem of haar zo een passend onderwijsaanbod te kunnen doen. Wij, leerlingen, ouders en medewerkers, willen dagelijks oefenen in de Stijl van Gods Koninkrijk. Dat gaat met vallen en opstaan. We willen van elkaar leren en we zijn aanspreekbaar op ons gedrag. De schoolteams willen lerende gemeenschappen zijn vanuit de overtuiging dat ieder eigen gaven en talenten heeft gekregen. We werken graag samen met de ouders en zijn graag partner in de opvoeding van uw kind. 

Zoekt u een school waar expliciet christelijk onderwijs wordt gegeven? Dan bent u van harte welkom bij één van de 12 scholen van De Oosthoek.

Nieuws

 
16-04-2019 | De Oosthoek Inspiratiedag (een #Oosthoek-Event #VoorMedewerkers)
Kerstviering
16 april 2019 Op 3 april kwamen alle medewerkers van VGPO De Oosthoek bij elkaar in de schouwburg van Hengelo voor de jaarlijkse Oosthoek Inspiratiedag. Op deze dag stond het begrip talent centraal. Luk Dewulf hiel...d een onderhoudend verhaal over talent. Informatief, humoristisch, attenderend en uitnodigend. Zijn voorbeelden spraken de toehoorders aan. Ze waren zo uit het leven gegrepen dat velen zich konden herkennen. De dag werd omlijst met veel liederen onder leiding van de Oosthoekband. En in de middag bleek er ook nog veel zangtalent in de zaal te zitten toen tot slot het Taizé lied Bless the lord my soul, bij verrassing en in de vorm van een flash-mob werd ingezet. De lunch was ruim en bood gelegenheid voor ontmoeting. Aan het eind van de dag presenteerde Floortje Schoevaart met een knipoog haar reflectie op de dag. Het was een dag om te leren, maar vooral om te ontmoeten en te genieten.
13-03-2019 | Leerlingen van de Doekesschool denken nu al na over wat ze later willen worden…
Kerstviering
13 maart 2019 Weet jij al wat je later worden wil? Word je een brandweerman die elke brand kan blussen? Word je een schilder die de wereld kan gaan kleuren? Word je een dokter die je beter maken kan? Word je een ag...ent die iedereen kan bekeuren? Of word je een kok die staat te roeren in een pan? Er zijn zoveel verschillende banen waar je uit kunt kiezen tegenwoordig. Sommige leerlingen op de basisschool hebben al wel een idee, terwijl anderen nog erg twijfelen of het nog niet weten. In de komende weken staat deze vraag centraal bij de leerlingen op de Doekesschool in Hardenberg. Vanmorgen was de opening van het project ‘Wat wil jij later worden?’ en liepen er verschillende personen onder luid applaus van alle leerlingen over de loper de school binnen. Er waren ondermeer twee politieagenten, een brandweerman, een psycholoog, een trouwambtenaar, een tandartsassistente en ook wethouder Gitta Luiten had tijd in haar agenda weten vrij te maken. Na het ontvangst door de leerlingen gingen de gasten de verschillende klassen in en konden de leerlingen allerlei vragen stellen en elk kwartier kwam er een nieuwe gast in de klas die vragen beantwoordde over zijn of haar beroep. De wereld om ons heen verandert in een sneltreinvaart. We geven nu onderwijs aan leerlingen voor beroepen waarvan we nu nog niet weten hoe die eruitzien. Leerkrachten staan voor de uitdaging om daaraan invulling te geven. Op de Doekesschool vinden ze het belangrijk dat leerlingen weten wat hen motiveert en drijft. Rondom het thema ‘wat wil jij later worden?’ gaan de leerlingen daarom in de komende drie weken op verschillende op onderzoek uit en worden de leerlingen uitgedaagd om creatief te denken. Het leren gebeurt niet enkel in de school, maar in samenwerking met ouders worden er ook verschillende excursies gemaakt zodat leerlingen het onderwijs op de Doekes daadwerkelijk beleven.
08-01-2019 | Oosthoek-events#voor ouders
Kerstviering
08 januari 2019 Op 21 en 27 november hield Colette de Bruin een lezing voor ouders van leerlingen van De Oosthoekscholen over gedrag van kinderen met een stoornis in het autistisch spectrum. De lezingen, georganisee...rd door vgpo De Oosthoek, werden gehouden in Theater Prismare in Enschede en Theater De Carrousel in Ommen. Maar op uitnodiging waren ook veel ouders van andere scholen in het primair en voortgezet onderwijs aanwezig. Ook medewerkers van zorginstellingen waren vertegenwoordigd. De lezingen werden met veel enthousiasme ontvangen. Veel ouders en professionals hebben te maken met personen met een stoornis in het autistisch spectrum. De concrete adviezen van Colette de Bruin werden door de aanwezigen als helpend ervaren.
13-11-2018 | Schoolzwemmen Morgenster
Kerstviering
13 november 2018 In het nieuws wordt er met regelmaat gesproken over het schoolzwemmen: men zou het graag weer op willen nemen in het lesprogramma van de basisscholen. De Morgenster in Baalderveld heeft dit ook daadwe...rkelijk gedaan. Als de kinderen 4 jaar en 9 maand zijn starten ze met het schoolzwemmen en ze gaan door tot eind groep 3. Het vervoer gaat in samenspraak met kinderopvangpartner Kids ‘n Ko. Helaas gaan er steeds minder basisscholen met hun leerlingen naar het zwembad. Als ze gaan, krijgen de leerlingen die al een zwemdiploma hebben veelal een ‘gymles in het water’. Dat deze keuze wordt gemaakt, is niet vreemd te noemen: het schoolzwemmen vraagt veel van de school (financiële middelen, tijd, personeel). In 30% van de gemeenten in Nederland krijgen leerlingen gelukkig wel schoolzwemmen; Hardenberg is een van die gemeenten. Basisschool GBS De Morgenster is gestart in zwembad De Slag met het enige echte schoolzwemmen. De kinderen van deze basisschool krijgen één keer per week een half uur zwemles om zo hun zwemvaardigheden te verbeteren. Het doel is om een Zwem-ABC diploma te behalen. De kosten voor het Zwem-ABC blijven hetzelfde alleen met het voordeel dat er wordt gezwommen tijdens de schooluren. Dit is een enorme ontlasting voor de ouders. Zwembad De Slag is in het bezit van de Licentie Nationale Zwemdiploma’s. Dit houdt in dat het zwembad is getoetst door de Nationale Raad Zwemveiligheid (NRZ). Meer informatie over de zwemlessen van De Morgenster in zwembad De Slag of over de licentie Nationale zwemdiploma's? Kijk dan op: www.deslag-hardenberg.nl www.allesoverzwemles.nl http://www.gbsmorgenster.nl Of bel naar Dennis Mooiweer (locatie-coordinator De Slag 0523-289465), Wilco Nijland (directeur De Morgenster 0523-262728)
09-10-2018 | Burgerschap op 'de Bron'
Kerstviering
09 oktober 2018 “GBS De Bron in Enschede wil leerlingen helpen de wereld te verkennen. Daar hoort ook bij dat kinderen kennismaken met mensen uit andere culturen. Onder de titel “gluren bij andere culturen” leerden l...eerlingen van diverse scholen voor voortgezet onderwijs de leerlingen van De Bron allerlei dansvormen aan. Een prachtig voorbeeld hoe ‘burgerschap’ in het onderwijs wordt opgepakt.” Impressie hiervan is te zien op deze pagina: http://www.vgpodeoosthoek.nl/Ouders/Oosthoek_Events__lln


Meer nieuws