GO|ON 

GO|ON staat voor: Gereformeerd Onderwijs Oost Nederland. De verenigingen voor primair onderwijs Accretio, De Zevenster en De Oosthoek en het Greijdanus College voor voortgezet onderwijs werken sinds eind 2009 samen. Samen gaan zij voor goed kwalitatief onderwijs voor leerlingen van 0 tot 18 jaar. Belangrijke aandachtspunten: de goede overgang van het basisonderwijs naar het voortgezet onderwijs, het delen van kennis en het samen creëren van een sterkere positie voor het gereformeerd onderwijs in de regio. Zie verder : www.goon.nl