Ledenadministratie

Vanuit het bovenschools kantoor van VGPO De Oosthoek wordt de administratie van de leden verzorgd. Eens per jaar wordt van hieruit de contributie (voor de leden) en de verenigingsbijdrage (voor niet-leden binnen de vereniging) geind. Bij het aanmelden van hun kind op een van de basisscholen van De Oosthoek, ontvangen de ouders informatie over de schoolvereniging en de formulieren waarmee zij zich kunnen aanmelden als lid.

Wijzigingen in adresgegevens e.d. kunnen worden doorgegeven via: administratie@vgpodeoosthoek.nl.

Informatiefolder

Brief lidmaatschap

Aanmeldingsformulier

Ledenverklaring

Automatische incasso