Ledenraad

Het bevoegd gezag van VGPO De Oosthoek legt verantwoording af aan de algemene vergadering. Deze algemene vergadering wordt gevormd door de ledenraad van De Oosthoek. In deze ledenraad zijn de leden van de vereniging vertegenwoordigd. Vanuit het voedingsgebied van de verschillende scholen hebben per school twee leden zitting in de ledenraad. De ledenraad is gesprekspartner van het bestuur met name waar het gaat om de identiteitsgebonden zaken. De bestuursleden worden verkozen door de ledenraad en daarnaast heeft de ledenraad als taak het financieel beleid goed te keuren.

Samenstelling ledenraad oktober 2019

VormUit het voedingsgebied van ‘de Fontein’:  

Twee vacatures. 

 

Uit het voedingsgebied ‘de  Bron’ Enschede: 

Twee vacatures

 

Uit het voedingsgebied van ‘AlbRisaeus’ Hardenberg: 

De heer J. (Jan) Altena. 

Eén vacature 

 

Uit het voedingsgebied van ‘Domino’ Den Ham: 

Mw. H. (Hendriet) Wemekamp-Bijker

Eén vacature 

 

Uit het voedingsgebied van ‘de Regenboog’ Mariënberg: 

Mw. A.J. (AletteKelder-Willems 

Mw. G. (Gerjanne) Kremer-Bolks 

 

Uit het voedingsgebied van ‘Casper Diemer’ Bergentheim: 

Mw. A. (AnneliesHekman-Jansen 

Mw. W. (Willemien) Gerrits-Willems

 

Uit het voedingsgebied van ‘Guido de Brès’ Ommen: 

Mw. G.D. (Erna) Kelder-de Boer 

Eén vacature 

 

Uit het voedingsgebied van ‘de Fakkel’ Almelo: 

Twee vacatures 

 

Uit het voedingsgebied van ‘de Triangel’ Hengelo: 

De heer B.J.C. (Bernard) Koning 

Eén vacature 

 

Uit het voedingsgebied van ‘de Rank’ Emmen: 

De heer R. (Rob) Bouwhuis 

Mw. E. (Esther) Doedens-van der Woude 

 

Uit het voedingsgebied van ‘de Morgenster’ Hardenberg 

De heer J.G. (André) Zomerdijk 

Eén vacature

 

Uit het voedingsgebied van ‘ds. G. Doekes’ Hardenberg 

De heer J. (Johan) Fransen 

Mw. M. (Mieke) Post-Sander 

 

De adresgegevens van bovenstaande personen zijn te verkrijgen bij de betreffende school.