Vertrouwenspersoon

Oosthoekscholen moeten voor leerlingen en medewerkers veilige scholen zijn. Elke school heeft zijn eigen veiligheidsplan en een eigen contactpersoon. De externe vertrouwenspersonen van de Oosthoek zijn mevrouw E. Brandsen email: ebrandsen@centraalnederland.nl en de heer J.de Jong email: jdejong@centraalnederland.nl werkzaam bij Centraal Nederland in Nunspeet (0341-278484). Deze vertrouwenspersonen organiseren enkele keren per jaar ook een bijeenkomst voor alle contactpersonen van de Oosthoek. Zie voor uitgebreide info de schoolgids zoals die vermeld staat bij op de websites van de Oosthoekscholen.