Vertrouwenspersoon

Oosthoekscholen moeten voor leerlingen en medewerkers veilige scholen zijn.

Elke school heeft zijn eigen veiligheidsplan en een eigen contactpersoon.

De externe vertrouwenspersonen van de Oosthoek zijn mevrouw E. Brandsen (ebrandsen@centraalnederland.nl) en mevrouw J. Coes-Holland (jcoes@centraalnederland.nl) werkzaam bij Centraal Nederland (0341-278484).

Deze vertrouwenspersonen organiseren enkele keren per jaar ook een bijeenkomst voor alle contactpersonen van de Oosthoek. Zie voor uitgebreide info de schoolgids zoals die vermeld staat bij op de websites van de Oosthoekscholen.