Ouders 

Voor kinderen is het van groot belang dat de school en de ouders goed samenwerken. Dat komt de kwaliteit van het onderwijs en de resultaten ten goede. 

Voor ouders is het van groot belang dat zij erop kunnen vertrouwen dat hun kind(eren) vanuit dezelfde geloofsovertuiging wordt benaderd. 

School en ouders werken samen aan hun gemeenschappelijk ideaal : elk kind een leerling van Jezus Christus dat uitstekend voorbereid is op een plaats in de samenleving .

We waarderen het als ouders hun betrokkenheid bij de school ook tonen door mee te werken in een medezeggenschapsraad, een activiteitencommissie, gebedsgroep of welke andere vorm dan ook. 

Op de site van iedere Oosthoekschool afzonderlijk, kunt u daar meer over vinden.