Beleid voor inschrijving van leerlingen

Alle Oosthoekscholen zijn gesticht vanuit de overtuiging dat het onderwijs op school moet aansluiten op de opvoeding thuis en op het onderwijs in de kerk van de kinderen. We zijn dankbaar voor hetgeen ouders van ouders hebben opgebouwd.

In het beleidsdocument voor de inschrijving van leerlingen wordt inzichtelijk wat ouders kunnen verwachten rondom de aanmelding van hun kind.

Tijdens het proces van aanmelding en inschrijving van een leerling, wordt een ouderverklaring ondertekend.