Schorsen en verwijderen

Leerlingen dienen in het belang van het onderwijs en in het belang van geordend schoolleven bepaalde gedragsregels van de school op te volgen. Wanneer een leerling de normen van de school overtreedt, kan door het bestuur/directie/leerkracht hier op worden gereageerd door opvoedkundig (pedagogisch handelen) of een ordemaatregel. In veel gevallen zal de leerkracht kunnen worden volstaan met toepassen van deze opvoedkundige maatregelen die passen binnen de pedagogische vrijheid. In sommige gevallen ziet het bestuur of de directie zich genoodzaakt om in te grijpen door toepassing van een ordemaatregel.

Protocol schorsen en verwijderen

Klachtenregeling