ONDERWIJSWERKPLAATSEN VGPO DE OOSTHOEK

 

Binnen de Oosthoek wordt vanaf het cursusjaar 2015/2016 gewerkt met onderwijswerkplaatsen (hierna OWP genoemd). De bedoeling van deze werkplaatsen is om als collega’s aan het werk te gaan met een bepaald onderwerp. Vandaar ook de naam onderwijswerkplaats. Het ambachtelijke van het vak van een leerkracht komt in deze naam naar voren. De ene keer komt er van buitenaf iemand om met het onderwerp aan het werk te gaan, de andere keer is het één van de collega’s zelf die dit op zich neemt.

Om één en ander goed te laten verlopen en op elkaar af te stemmen, zijn er een aantal ‘spelregels’ opgesteld.

  • Per middag zijn er maximaal drie onderwerpen, die vooraf vastgesteld worden. Leerkrachten kunnen aan het begin van een schooljaar opgeven welke onderwerpen hun voorkeur hebben.
  • De middagen vinden plaats volgens een vast patroon: ze starten om 14.00 uur, er is een pauze om 15.00 uur en er wordt afgesloten uiterlijk om 16.30 uur;
  • Een fulltime leerkracht neemt minimaal twee keer deel aan een OWP, een parttime leerkracht neemt één keer deel;
  • Na afloop krijgt elke deelnemer een bewijs van deelname mee, zodat iedereen kan bewijzen wat er in het kader van professionalisering is gedaan;
  • Aan het begin van het schooljaar wordt er een menukaart opgesteld, met daarin de onderwerpen, de namen van de sprekers, de data, en dergelijke.

We hopen op deze manier dat het prettige, informatieve, interactieve bijeenkomsten worden!

De data voor 2018/2019

 

 

 

Onderwerp 1

 

extra info

Onderwerp 2

 

extra info

1

19 sept

Werkplekleren

Gea Veurink

 

 

Rosetta Stone

Klaas Veldman

Ambassadeurs van de scholen

2a

2 okt

Chromebooks - basistraining

Andre van der Veen

locatie: gbs Doekes

Tijd: 13:00

  

2b

10 okt

Identiteit/ bijbelse geschiedenis

Adrian verbree

 

 

 

 

3

14 nov

Co-teaching / Intervisie

Gerla en Marije Schuurhuis Eilander

Co-teachers van de scholen worden uitgenodigd.

 

 

4

23 jan

Identiteit/ bijbelse geschiedenis

Adrian verbree

 

 

 

 

5

27 feb

Werkplekleren

Gea Veurink

 

 

Meer- en hoogbegaafden

Annegreet de Graaf

 

6

27 mrt

Mediawijsheid

Willy Plaggenmarsch

 

 

 

 

7

8 mei

Virtual reality in de klas

 

de Rolf groep  

8

15 mei

Van duo naar duet

Milly van der Meulen

 

 

 

 

9

12 juni

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AANMELDING OWP

k.veldman@vgpodeoosthoek.nl

 

Opgave OWP Chromebooks